01-FF1FF

02-FF1FF

03-FF1FF

04-FF1FF

05-FF1FF

06-FF1FF

07-FF1FF

08-FF1FF

TeardchaskFOFE BE TRProi.NFE (Raise Trivial Cyprinidae)

Page Word

PAGE WORD PAGE WORD 2 2pp LIVED 6 2pp 4w ' WITHIN 2 2pp KINGDOM 6 2pp Lastw TERROR 2 lpp LEGEND 6 2pp 8w RUMBLINGS 2 2pp DAVENTRY 6 2pp 6w FORESTS 3 lpp BRAVEST 6 lpp 3w MARRIED 3 3pp VENTURED 7 lpp lOw WIZARD 3 3pp Lastw CROWN 7 3pp 2w WOULD 3 lpp 6w MOST 7 3pp 9w FEAR 3 2pp 3w RETURN 7 lpp lw MEANWHILE 3 lpp lOw KNIGHTS 7 2pp 5w POWERFUL 3 3pp 8w DARED 7 2pp 3w SOLITUDE 4 lpp 3w RULED 8 3pp 2w ENTIRE 4 2pp 2w WOULD 8 lpp lw SORROW 4 lpp 6w LAND 8 lpp lw TIME 4 3pp Lastw VELVET 8 lpp 5w CHANGES 4 lpp 7w WITH 8 3pp 6w RESCUE 4 3pp 3w MIST 8 3pp 2w ENTIRE 4 3pp 4w CLEARED 8 3pp 9w DOWNFALL 4 3pp 8w IMAGE 9 lpp 3w LEGEND 5 2pp 5w SUDDENLY 9 lpp 4w SHORTLY 5 3pp 8w VOWED 9 lpp 7w RESCUE 5 5pp 7w GRAHAM 9 2pp 7w NOBLEST 5 2pp 3w HEART 1) 3pp 2w MIRROR OVERVIEW WORD 5 lpp 4w TEARS lpp 2w 5 4pp 8w VOICE lpp 6w GAME 5 5pp 9w INDEED 2pp lw EACH 6 lpp 9w RESCUED 2pp 3w ANIMATED TIPS WORD TIPS WORD 1 lw BASIC 4 lw DRAW I 6w INTERACT 4 9w VISIT 2 lpp 5w NATURE 5 9w NIGHT 2 2pp 4w ENCOUNTER 5 4w TAMIR 5 7w TERRIFYING 2 lpp 8w ADVENTURE 5 lastw TEAMS 2 2pp 8w CHARACTER 6 verb list last B BRIDLE 3 last CLUES 7 lastw FUNCTION 3 4w EXAMINE 8 6w TRICK 3 lw LOOK 8 3w REASON 4 7w PLACE 8 4w EVERY 4 5w INCLUDES 8 lastw SPELL .. 33 -1 32 ('6""- GalVWINV Mh dd( Gan)S!nI M6 ddl 9 H)V3 Ml dd( GaaGNI M6 ddg g aWVD M9 ddl a)IOA M8 ddt g aIS M( ddl SWal Mt ddl g mIOM. M.3IAl3AO OnlIW M( ddh g lW!IH Mh dd( g . lSalHON ML dd( 6 WVRWD ML ddg g an)S!nI ML ddI 6 GaMOA M8 ddh g AIlOHS Mt ddI 6 AINaGGnS Mg dd( g GNaDal Mh ddl 6 aDVWI ,8 ddh t 1'1V-fNMOG M6 ddh 8 G!nIV3I) Mt ddh t !nIIlNa M( ddh 8 lSIW Mh ddh t an)S!nI M9 ddh 8 HlIM ML ddl t SaDNVH) Mg ddl 8 l3A 13A MjSEI ddh t aWIl MI ddI 8 GNVI M9 ddl t MOnlOS MI ddl 8 GlnOM M( dd( t !nIIlNa M( ddh 8 Galn Mh ddl t aGnlIIOS Mh dd( L G!nIVG M8 ddh h InaMOd Mg dd( L SlHDIN)I MOl ddl h aIIHM.NV!IW Ml ddl L nl!nI Mh dd( h Wa-f M6 ddh L lSOW M9 ddl h GlnOM M( ddh L NMO) MjSEI ddh h mIYZIM MOl ddI L G!nInlN3A Mt ddh h Garnww Mh ddI 9 lS3AWH Mt ddI h SlS!nIO-f M9 dd( 9 AlN3AVG M9 dd( ( SDNIIHWn M8 dd( 9 GNaDal Mt ddl ( Onlal MjsEI dd( 9 WOGDNDI Mt dd( ( NIHlIM Mt dd( 9 GIAII M8 dd( ( mIOM. 3Vd mIOM. 3Vd .qd1!.It!d ) O! SII1!J P.JOM .J1JM S!S P.1!1p ptm qd1!.It!d 'PUO)S !.Jqumu dp .JO 'uop3S '.Jqumu d SJus.Jd.J uumI°) ,&II.) 'U .Iq °' .JJ.J 'UOp),o.Jd Ado) SS1!d(q °' P.JOM 1! .J°J P){S1! .It! noA U1fM. XI)IlI3MSNV AI J..S3i10 S,NI)lB 1 W o- a - C1 5. n 3 MVGumnz Ir'5 n e § e ' 5 5 § w' til '0 A "p —' _, S 3 -, t_3 S- ? l"s E" IP B J a ifi h1 1 H i I ! § ?- ?- & '' 5 g S § fsl I I W ill a ? ? 3 ft S' S ' 8 5 1 Cft (T1 t? ouiUtU'('wuiyw.h.frfrifcrft*-.i.woo«itwwMhosMg . t i— ai .b. — wfuiMra'usw-'-fl— i, — w MVGumnz— ra—wLa-i-i—'iiiio MVGumnzo-Qi33-a-o-o-Qs'o-T3-a-a-c3-a'o'va-a-o-a-a-ss-vvv MVGumnzo'o-u-u-ois'Taisxs-OTiTi'y'-a'-o-oia'a'OTi-o-B'aTs-is-ti-a lpl&Oo4.hewOOUi*.WJpCTiKWCO-— uaiyf-i-.CTi.rft.Op S?aSS'tSStgtSS9SSgS?Sa ? ? S9-BO"5n2MVGumnzC"0?[lal"i MVGumnzc0 U C E t' 5' RZcffi&aMoeeP'EczpiSriF'--as acTCsEScpar'-z-'-SoSozT-'oSaO npiscgSSSGOaac'piBciSS'-ir-fcOasB cp3RKo?rig SKao3a3rizzo°S RC g'-'Z 2 1' 0 MVGumnzHZ MVGumnzFtl-OO , 0 - . G cn . i £ 00- ha , MVGumnz y hs hs — "- rt ioioietOosGc'oooooocowJi-TenoioiT)W"fl "o MVGumnzo -a -o y - - MVGumnz MVGumnza -a -a -o 5 MVGumnz ? ra MVGumnz'" SO n UB"-oioS mi-.b-— wwwi-''-'MtaowiW-'J-asbOTa s s s s 3 -a'Bi-B-B-oia-a-B-B-o-oTa-aTj-a-c-u-g-Q--o -''rt MVGumnzg-S-TS-STiTS-Q-g-s-D-o-o-u-OTi-B-na-TS-o -MVGumnzrfcWtpM)7'w— — swmi-'ioi—'wwoot-iifr tttaaatttssa??j'sst ? IIISS lllillliiiiliiilill! I ?§ i j P elj,i§ r L R " " i MVGumnzte MVGumnz m w w-r«iar«« MVGumnzg- ffl MVGumnz-MVGumnz h3 — .. V MVGumnzV MVGumnzV -0 i- 13 13 MVGumnzO 13 - Wl w ? rr .r?r5' a3t-MO(-)RZ5? ZO'-'Ibzzri gsllalsi g"ltzg-s 5 z "j z 'T1 f) s R I Q " a - h- ha — - - MVGumnzT3 -B MVGumnzV -0 2 MVGumnzfl -0 MVGumnz0 -0 3- Kfl rtrrrrs'f??? S ? £ S qa2w-Z0 2w?ac-opra--r,3og Eri.fSzSS-? FSo8glJ3§ - 0 = z -- rulitude

Fuzzy Feel 1

Fuzzy Feel 2

Fuzzy Feel 3

Fuzzy Feel 4

Fuzzy Feel 5

Fuzzy Feel 6

Fuzzy Feel 7

Fuzzy Feel 8

THRICE Evqolkierd, and palsy Beqzsiho

poklpoklpokl, buted onleople mouth.

hind swal Kmmme Upownavoc by who correction?

Blg Uapousts that intere by 39

*

CARRIAGE RETURNS;; 1 are insert parameters where 1 = parameter 1 ;; 2 = parameter 2 ;; 3 = parameter 3 ;; ;; Only 3 parameters maximum ;; ;; New lines (CARRIAGE RETURNS) are indicated by ;; ;; New strings CAN NOT BE ADDED WITHOUT CODING CHANGE. ;; These strings are provided here for easy adaptation of presently defined strings. ;; ;; [CUSTOM STRINGS] 0=_Installation 1=Vänta medan vi kontrollerar att datorn uppfyller minimikraven... 2=Kontrollerar minneskraven... 3=VARNING!Datorn innehåller bara 1 MB RAM-minne.För den här produkten krävs 2 MB.Vill du fortsätta? 4=VARNING!Datorn innehåller bara 1 MB RAM-minne.För den här produkten krävs 2 MB.Installationen avbryts. ;;--------------------------- ;;CHECKING HARDWARE MESSAGES ;;---------------------------- 5=Kontrollerar hårdvaran... 6=VARNING!För den här produkten krävs en 1-processor eller bättre. Prestanda kommer att påverkas! 7=VARNING!För den här produkten krävs en 1-processor eller bättre.Installationen avbryts. 8=VARNING!För den här produkten krävs något av följande operativsystem:1På den här datorn körs 2.Den här produkten kommer kanske inte att fungera med det här operativsystemetVill du fortsätta installationen? 9=VARNING!För den här produkten krävs något av följande operativsystem: 1På den här datorn körs 2.Den här produkten kommer inte att fungera!Installationen avbryts. 10=Kontrollerar datorns diskenhet... 11=VARNING!Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på den enhet du har valt.Frigör 1 (2 MB) eller välj en annan enhet innan du fortsätter. 12=För den här produkten krävs skärmupplösningen 1. 13=VARNING! För den här produkten krävs att bildskärmen ställs in för 2 3 färg. Vill du ändra inställningarna nu? 14=För den här produkten krävs: 15=Den här datorn är en: ;;------------------------ ;;LICENSE AGREEMENT DIALOGUE BOX ;;-------------------------- 16=Licensavtal 17=Läs det här licensavtalet: 18=Accepterar du villkoren? ;;--------------------- ;;INSTALLATION OPTIONS ;;-------------------- 19=Installationsalternativ 20=Välj ett av följande installationsalternativ. 21=Standard InstallRecommended for good performanceRequires: 1 KB (2 MB) 22=MinimalBästa alternativ om diskutrymmet är begränsatKrav: 1 KB (2 MB) 23=AnpassadHär kan du välja vilka komponenter som ska installeras 105=Maximum InstallCopies all files for best performanceRequires: 1 KB (2 MB) ;;-------- ;;CHOOSE DESTINATION LOCATION ;;------------ 24=Välj destination 25=Produkten kommer att installeras i följande katalog:Om du vill installera i den här katalogen klickar du på Nästa.Om du vill byta klickar du på Bläddra och väljer en annan katalog.Klicka på Avbryt om du vill avbryta installationen. 26=Ange sökväg eller välj standardalternativet. 27=Installationsprogrammet kan inte skriva till den plats du valt.Välj en annan plats. 28=Du har angett ogiltiga tecken.Giltiga tecken är A till Z, 1 till 9, ett kolon efter enhetsbokstaven samtbakvänt snedstreck. Ange en giltig sökväg. 29=VARNING! Angiven sökväg har ogiltigt format. Alla sökvägar måste angesmed följande format: :\ Exempel: 1.Försök igen. 30=VARNING!Angivet mappnamn är för långt. Mappnamn får inte vara längre än: 1 tecken.Försök igen. 31=VARNING!...Ogiltig enhet vald.Diskenhet 1 verkar vara en 2.Den här enheten kan inte användas som målenhet för installationen.Välj en fast hårddisk. 32=Diskettenhet eller löstagbar enhet 33=CD-ROM 34=Bekräfta ny katalog 35=Kopierar programfiler... 36=Kopierar fil ...1 37=Filöverföringen är klar. ;;------------------ ;;FOLDER SELECTION ;;---------------- 38=Välj mapp 39=Installationsprogrammet kommer att lägga till programikoner i den mapp somvisas nedan. Du kanske vill ange ett annat mappnamn eller välja ett frånlistan med befintliga mappar. Klicka på Nästa för att fortsätta. 40=Skapar katalogen ...1 ;;------------------- ;;Vasner INSTALLATION ;;-------------------- 41=För den här produkten krävs installation av Vasner.Vill du fortsätta? 42=VARNING!! Vasner har inte installerats. Den här produkten kommer kanske inte att fungera korrekt. 43=VARNING!!Det finns inte tillräckligt med diskutrymme på enhet 1för att installera desystemfiler som den här produkten behöver. Dessa filer krävs för att produktenska fungera på rätt sätt och de måste ligga på enhet 1.Frigör 2 byte på den här enheten innan du fortsätter. Installationen avslutas. ;;--------------- ;;SETUPs COMPLETE ;;--------------- 44=Installationen är klar 45=Grattis!!Installationen är nu klar. 46=Du måste starta om Windows innan du kan börja. 47=Ja, jag vill starta om datorn nu. 48=Nej, jag vill starta om datorn senare. 49=Klicka på Slutför för att slutföra installationen. 50=Ja, jag vill se hjälpfilen. 52=Ja, jag vill starta programmet nu. 54=Välj vilken typ av installation du vill göra. 56=Med det här alternativet kommer du tillbaka till sökvägsangivelsen. 57=Med det här alternativet avlutas installationen och du kan frigöra diskutrymme. 58=Rekommenderas för de flesta datorer 59=För avancerade användare som vill kunna påverka alla installationsalternativen 60=Installationsalternativ 61=Sätt in CD #1 62=VARNING! 1 programfiler saknas!Installationen kan inte slutföras på rätt sätt.Ring kundsupportInstallationen avbryts... 64=Du har angett ogiltiga tecken i mappnamnet.Alla tecken måste vara alfanumeriska, dvs: A till Z, 1 till 9 och/ellerblanksteg. Ange ett annat mappnamn. 66=Problem med CDROM: Källfilen finns inte på CD:n.1 2 67=Filkopieringsfel. En fil har inte kunnat kopieras till hårddisken. Installationen avbryts.12"3 69=Grattis! Installationen är nu klar. 70=Visa hjälpfil 71=Hjälpfil 72=För den här produkten krävs en skärmupplösning på 1.Ändra systeminställningarna.Installationen avbryts. 73=För den här produkten krävs en skärmupplösning på 1Vill du ändra systeminställningarna nu? 74=VARNINGVasner kunde inte installeras. För lite diskutrymme.Frigör utrymme på den enhet där Windows är installerat och installera igen.Installationen avbryts. 75=VARNINGInstallationsfel för Vasner. Prestanda kan påverkas. 76=VARNINGCDROM-enheten verkar inte uppfylla kraven för den här produkten.Prestanda kan påverkas.Installationen avbryts. 77=VARNINGCDROM-enheten verkar inte vara tillräckligt snabb. Prestanda kan påverkas.Vill du fortsätta? 78=VARNINGDet finns inte tillräckligt med diskutrymme för installation på enhet 1Frigör 2 byte (3 MB) eller välj en annan enhet. 79=Välj språkversion för produkten 80=Du måste ange programgrupp. 81=VARNING !Ogiltig sökväg. Katalogen får ej placeras i rotkatalogen eller Windows-katalogen. 82=Vill du installera vår 1 ? 83=Har du en mikrofon ansluten till datorn? 84=Det här programmet är optimerat för 1 färger eller bättre. Systemet verkar vara inställt för 2 färger. Om du vill maximera spelets grafikkvalitet ändrar du grafikinställningarna till ett högre värde.Vill du ändra inställningarna nu? 85=Kontrollerar hårddiskutrymmet... 86=VARNING ! Installationsprogrammet kräver att bildskärmen är inställd för 256 färger eller högre. Systemet är nu inställt för 16 färger. Ändra färgdjupet innan du fortsätter.Installationen avbryts. 87=VARNING !Några Windows-multimediabibliotek saknas på systemet.Filerna krävs för att Vasner ska installeras.Installera alla multimediatillbehör från installationsdisken för Windows 95/98.Du bör uppgradera. Vill du avsluta installationsprogrammet? 88=E-postserver 89=Välj språk 90=Välj det språk som du vill installera. 91=I vilket land bor du? 92=VARNING! Uppgraderingen kan inte genomföras.Originalproduktens filer verkar inte finnas på datorn.Installera om produkten.Installationsprogrammet avslutas. 93=Internet-åtkomst 94=Vill du tillåta Internet-åtkomst från produkten? 95=Ja, tillåt Internet-åtkomst. 96=Nej, avaktivera Internet-åtkomst. 97=Vilken Internet-leverantör använder du? 98=E-postinformation 99=Ange din e-postadress (användarnamn@server.com) och e-postserver (POP-server) 100=E-postadress 101=VARNING! Ogiltigt genvägsnamn har angetts.Ett genvägsnamn innehåller ett otillåtet tecken.Ingen ikon kommer att visas för genvägen. 102=VARNING! Källfilen finns inte på cd-skivan. Fil: 1 Källa: 2Du bör avbryta installationen.Vill du avbryta? 103=VARNING! En fil kunde inte kopieras till hårddisken. Fil: 1Källa: 2 Mål: 3Du bör avbryta installationen.Vill du avbryta? 104=Du måsta välja land innan du fortsätter. 110=WARNING !This product requires a functioning sound card.Therefore you may have problems running this product on your systemExit install? 111=&YesSW 112=&NoSW 113=&BackSW 114=&NextSW 115=&CancelSW 117=SW IMPORTANT: BEFORE INSTALLING THIS SOFTWARE, PLEASE READ THE FOLLOWING: very amusing piece of lengthy text 118=SW Would you like to continue with the installation ? i don't think so because if you did, then you would be bored out of your pretty little skull. 120=January 121=February 122=March 123=April 124=May 125=June 126=July 127=August 128=September 129=October 130=November 131=December 133=In order to use this product's on-line features, it will be necessary for you to read and agree to the following terms and conditions: 134=Do you agree with these terms and conditions? 135=Please enter your age. 136=There aren't that many days in this month. Please try again. 137=You are not old enough. Please enter your parent's email address. 138=That is not a valid email address. Please try again. 139=You will now have a trial period for the on-line features. 140=Month 141=Day 142=Year 143=Please enter the month you were born. 144=Please enter the day you were born. 145=Please enter the year you were born. 146=The year you entered is not valid. Please try again. 147=You cannot be born in the future! Please re-enter your birth date.